สร้างกำแพงหินบริเวณสำนักสงฆ์

พระสงฆ์และเด็กๆช่วยกันภายในมูลนิธิธัมมคีรี

Monks and children helped to build a stone wall at the monastery.