เด็กๆในมูลนิธิจบมัธยม3และมัธยม6แล้วนะ

Children who graduated in Mattayom 3 and 6 took pictures with Lung por Pitak and staff.

เด็กๆที่จบมัธยม3และ6ร่วมถ่ายรูปกับหลวงพ่อและเจ้าหน้าที่