โครงการธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแม่กะไน

โครงการธรรมะสัญจร "ปันน้ำใจสู่สังคมบนพื้นที่สูง" ณ โรงเรียนบ้านแม่กะไน ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ลักษณะกิจกรรมในการดำเนิน เลี้ยงอาหารกลางเด็กและชาวบ้าน มีกิจกรรมนันทการ มอบอาหารแห้งเพื่อเป็นอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน ชาวบ้านมีความดีใจและต้อนรับอย่าง
เป็นมิตร ทางมูลนิธิธัมมคีรีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดบุญกับผู้ให้และผู้รับ อนุโมทนาบุญ สาธู ๆ ๆ เทอญ