มูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับBuddha-Dhamma Foundation

มูลนิธิธัมมคีรีร่วมกับBuddha-Dhamma Foundation โดยมีหลวงพ่อ Viradhammo และพระอาจารย์ ชาคิโน พร้อมคณะสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจาก6ประเทศ(สิงคโปร์/มาเลเซีย/อเมริกา/อังกฤษ/ญี่ปุ่น/ไทย)นำเครื่องกันหนาวที่มีผู้บริจาคจากประเทศสิงคโปร์และขนมไปแจกให้กับชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ6หมู่บ้าน(บ.ห้วยโป่งอ่อน/บ.กองมุเมืองพม่า/บ.รักไทย/บ.หัวลาง/บ.แอโก๋)ขอน้อมบุญมาฝากทุกท่านค่ะ