หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ เมตตามาเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้พระลูกพระหลา

หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ วัดป่าโพธิญาณ (สาขาหนองป่าพงที่8)
จังหวัดอุบลราชธานี 55พรรษา 76ปี ให้ความเมตตามาเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้พระลูกพระหลานและเด็กๆธัมมคีรี

ตั้งแต่25-28ธ.ค.2561