ธัมมคีรี ที่สวยงาม

เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ชอบ ยามมาเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยแลนด์สเคปสวยงาม อาคารทรงมินิมอล กับแนวคิดของพอจ.ชาคิโน ชาวมาเลเซียผู้ก่อตั้ง (อาชีพเดิมช่างภาพมือรางวัล) ด้วยต้องการช่วยเหลือเด็กชาวเขาด้อยโอกาส และเป็นสถานที่ปฏิบัติเจริญสติภาวนาสายวัดป่า มีโยคีต่างชาติมาเข้าคอร์สอบรมภาวนาตลอดทั้งปี

ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาชาวสิงค์โปร์ มาเลเซียที่บริจาคปัจจัยบำรุงสถานที่แห่งนี้จากเริ่มต้นถึงปัจจุบัน