โครงการธรรมะสัญจรปันน้ำใจ ณ หมู่บ้านหัวแม่สุริน

โครงการธรรมะสัญจรปันน้ำใจ ณ หมู่บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแจกสิ่งของให้กับชาวบ้าน อาทิ อาหารแห้ง เสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน ให้กับ บ้านพะนอคี บ้านหัวฮะ และ โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน ทางคณะได้พักแรมที่อาศรมพระธรรมจาริกบ้านหัวแม่สุริน 1 คืน มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ช่วงค่ำและตอนเช้า เพื่อให้ชาวบ้านมาร่วมสวดมนต์ไหวพระ นั่งสมาธิ และออกบิณบาตตอนเช็า ทางมูลนิธิธัมมคีรีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้บริจาคสิ่งของเข้ามาเพื่อสมทบร่วมกับโครงการครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขและแสงสว่างในทางธรรมและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อเป็นทานแห่งชีวิตขอความสุขจงบังเกิดขึ้นกับทุกท่าน..เทอญ...สาธุ สาธุ สาธุ