จัดงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

4-5ธันวาคม2561
วัดฮ่องสอนวนารามร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี จัดงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
มีเด็กๆในมูลนิธิ คณะจากกรุงเทพฯและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาร่วมปฏิบัติด้วย