วันแรกของการไถนาเพื่อเตรียมทำนา

วันแรกของการไถนาเพื่อเตรียมทำนา
เด็กๆช่วยกันอย่างสนุกสนาน
รุ่นพี่สอนรุ่นน้องทำด้วย