พิธีรดน้ำดำหัวขอขมาพระอาจารย์ชาคิโน

พิธีรดน้ำดำหัวขอขมาพระอาจารย์ชาคิโน
พระอาจารย์ได้ให้โอวาสแก่เด็กๆในมูลนิธิ
และที่กำลังจะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย