พิธีรดน้ำดำหัวขอขมาแด่หลวงปู่ทองปาน(วัดป่าบ้านใหม่)

12 พ.ค.61
ทางมูลนิธิธัมมคีรี ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอขมาแด่หลวงปู่ทองปาน(วัดป่าบ้านใหม่)
หลวงพ่อพิทักษ์และคณะพระภิกษุสงฆ์,สามเณร
ซึ่งมีชาวบ้านพะโข่โหล่,ผู้ปกครองเด็กๆในมูลนิธิ
มาร่วมพิธีนี้ีด้วย